Vadybos sistemų įdiegimas

Esminis vadybos sistemų tikslas – užtikrinti, kad prekių ar paslaugų pirkėjo įsigyjami produktai atitinka deklaruojamą kokybę. Kokybė užtikrinama reikalaujant, kad įmonė kontroliuotų visas įmanomas veiklas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali nulemti produktų gendamumą, užsakymų savalaikį vykdymą, paslaugų suteikimą. Vienas iš reikalavimų – nuolatinis produktų/paslaugų kokybės gerinimas, pasiekiamas per įmonės procesų kokybės vadybą.

UAB „Finansų labirintas“ diegia įmonėse vadybos sistemas pagal šių standartų reikalavimus:

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Vadybos sistemas diegia konsultantas Romualdas Plytnikas.

ISO 9000 serijos standartų diegimas

Nauda

Kokią naudą ISO 9001:2008 kokybės sistema suteikia akcininkams, klientams ir darbuotojams, skaitykite čia.

Diegimas ir sertifikavimas

Produkto gyvavimo ciklas

Kaip vykdomas ISO 9001:2008 standarto diegimo projektas?

1. Vadovybės apsisprendimas.
2. Atsakingo už projektą asmens paskyrimas.
3. ISO 9001:2008 standarto studija.
4. Esamos situacijos analizė.
5. Trūkumų identifikavimas ir veiksmų plano sudarymas.
6. Vadovų mokymas.
7. Įmonėje vykstančių procesų nustatymas.
8. Darbuotojų mokymas.
9. Procedūrų ir kitos reikalingos dokumentacijos kūrimas ir diegimas.
10. Vidaus auditorių mokymas.
11. Vidaus auditų atlikimas ir kokybės vadybos sistemos koregavimas.
12. Sertifikacinės įstaigos parinkimas.
13. Priešsertifikacinis auditas.
14. Kokybės vadybos sistemos koregavimas ir tobulinimas.
15. Sertifikacinis auditas.

Būtini veiksmai diegimo metu ir po diegimo 

Vadybos sistemos modelis

  • Sutvarkyti įmonę: apibrėžti atsakomybę, įgaliojimus ir ryšius.
  • Dokumentais įforminti sistemą: aprašyti kokybės politiką, nustatyti kokybės tikslus ir darbų atlikimo tvarką.
  • Valdyti dokumentaciją: paskirti įgaliotus asmenis kontroliuoti paruošimą, išleidimą, ir paskirstymą.
  • Užrašyti ir saugoti duomenis apie atlikto darbo kokybę: duomenų įrašai atspindi veiklos efektyvumą.
  • Ugdyti darbuotojus: mokyti, paskirti pareigoms pagal kvalifikaciją, vadovauti.
  • Atlikti periodiškus patikrinimus: inspektavimas, bandymai, tyrimai, auditai.
  • Gerinti sistemą: nustatyti problemas, jų priežastis bei numatyti koregavimo ir prevencinius veiksmus.

Kaip vyksta sertifikavimas?

1. Sertifikavimo įstaigos pasirinkimas.
2. Pirminė sistemos analizė: sertifikavimo įstaiga, ištyrusi įmonės dokumentaciją, pateikia pastabas ir korekcijas, kurios turi būti atliktos iki pagrindinio sistemos įvertinimo.
3. Pagrindinis sistemos įvertinimas: tai yra sertifikacinis auditas, kurio metu vykdoma detali įmonės kokybės vadybos sistemos analizė ir nurodomos reikalingos korekcijos.
4. Sertifikavimas: atlikus visus pataisymus, įmonei išduodamas sertifikatas, kuris galioja trejus metus, jeigu palaikoma gera vadybos sistemos būklė.
5. Priežiūra: bent kartą per metus sertifikacinė įstaiga tikrina, ar jūsų įmonės vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus.
6. Sertifikato atnaujinimas: po trejų metų atliekamas pakartotinis nuodugnus vadybos sistemos patikrinimas ir pratęsiamas sertifikato galiojimo laikas (dar trejiems metams).

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą.

Taip pat galite daugiau sužinoti apie kitus mūsų diegiamas vadybos sistemas:

Comments are closed.