Socialinio atsakingumo sistemos

SA 8000 standartas yra būti aktualus įvairių pramonės sričių įmonėms, norinčioms nepriklausomo įvertinimo pagalba pademonstruoti savo atsakingą požiūrį į socialiniu požiūriu tinkamų darbo sąlygų sudarymą.

SA 8000 standartų diegimas

Šis standartas parengtas taip, kad juo remiantis būtų galima įvertinti ir sertifikuoti įmonių sistemas, kurios užtikrina priimtinas socialines darbo sąlygas. Šios sąlygos apima aspektus, susijusius su vaikų darbu, priverstiniu darbu, profesine sveikata ir sauga, darbuotojų organizacijų laisve ir kolektyvinėmis derybomis, diskriminavimu, nuobaudų praktika, darbo valandomis ir atlyginimu už darbą. Be to, standarte nustatyti reikalavimai sistemai, kuri turėtų padėti nuolat išlaikyti tinkamas socialines darbo sąlygas.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Vadybos sistemas diegia konsultantas Romualdas Plytnikas.

SA 8000 standarte nustatomi bendrieji reikalavimai:

 • vaikų darbo;
 • priverstinio darbo;
 • profesinės sveikatos ir saugos;
 • darbuotojų organizacijų laisvės ir teisės į kolektyvines derybas;
 • diskriminavimo;
 • nuobaudų praktikos;
 • darbo valandų;
 • atlyginimo už darbą.

SA 8000 reikalavimai vadybos sistemai apima:

 • socialinio atsakingumo ir darbo sąlygų politiką;
 • periodinę vadovybinę analizę;
 • atitinkamo vadovybės atstovo (-ų) paskyrimą;
 • standarto reikalavimų įgyvendinimo planavimą ir įgyvendinimą;
 • tiekėjų (subrangovų) įvertinimą ir parinkimą pagal socialinio atsakingumo reikalavimus;
 • reagavimą į darbuotojų ar kitų suinteresuotųjų šalių pareikštą susirūpinimą dėl socialinės;
 • politikos ir standarto reikalavimų vykdymo bei atitinkamų koregavimo veiksmų atlikimą;
 • bendravimo su išorės suinteresuotomis šalimis procedūras;
 • galimybių suinteresuotosioms šalims atlikti patikrinimą sudarymas;
 • standarto reikalavimų vykdymą įrodančių duomenų fiksavimą.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą.

Taip pat galite daugiau sužinoti apie kitus mūsų diegiamas vadybos sistemas:

Comments are closed.