Vertė klientams

Teikdami paslaugas, siekiame suteikti savo klientams – įmonėms – kuo didesnę pridėtinę vertę.

Paslauga Vertė
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas

 • padidina įmonės konkurencinį pranašumą;
 • įmonės produktai ir paslaugos tampa kokybiškesni, sumažėja pasitikėjimo atstatymo bei produktų pakeitimo kaštai;
 • sumažina veiklos kaštus, nes procesai vykdomi efektyviau;
 • palengvina eksporto marketingą;
 • padidina vartotojų pasitikėjimą, o tai įgalina padidinti rinkos dalį.
 • padidina vartotojų lojalumą, nes sistemingai atsižvelgiama į vartotojų poreikius.

Išsamiau

Įmonės finansų valdymas
 • ženkliai sumažina sąnaudas;
 • skaidriai ir efektyviai kontroliuoja kaštus;
 • pagerina prekių (atsargų apyvartumą);
 • padidina apyvartinių lėšų srautus (sumažina įšaldytų apyvartinių lėšų sumas);
 • ženkliai padidinti grynųjų pinigų apyvartos ciklo greitį;
 • padidina pelną;
 • pagerina turto ir investicijų grąžą;
 • pritraukia investuotojų kapitalą.

Išsamiau

Verslo procesų valdymas
 • naudojant mažesnius išteklius sukuriama didesnė vertė klientui;
 • vertės nekuriančių veiklų sumažinimas arba eliminavimas;
 • sukuriamas ilgalaikis konkurencinis pranašumas.

Išsamiau

Vidiniai įmonių mokymai
 • darbuotojų sutelkimas bendram tikslui;
 • efektyvus pokyčių įdiegimas.

Išsamiau

Comments are closed.