Apie įmonę

UAB „Finansų labirintas“ bendradarbiavimo principu padeda įmonėms sureguliuoti verslo procesų valdymą. Šios sistemos diegimas grindžiamas trimis filosofijomis: rytų – verslo procesų valdymas, sukurtas Japonijoje Toyotos įmonėje; vakarų – subalansuotų rodiklių sistema (angl.- Balanced scorecard), sukurta JAV profesorių S. Robert ir David P. Norton bei vietine – įmonės vadovybės tikslai, politika.

Ši metodika akcentuota ne tik į produkto kokybę, bet ir į konkretų procesą bei bendrą įmonės veiklos įvertinimą.

Ši metodika susideda iš 4 pagrindinių segmentų.

 1. Įmonėje vykdomų verslo procesų valdymas – analizė (pridėtinės vertės nekuriančių procesų eliminavimas; besidubliuojančių darbų naikinimas; efektyvių procesų paieška ir tobulinimas; kokybiškesnio produkto, paslaugos kurimas). Šio segmento įgyvendinimui taikomi Lean, TOC, 6S ir kitų verslo sistemų geriausi moduliai.

  Atsakius į klausimus: Kokie verslo procesai vykdomi įmonėje? Kas juose dalyvauja (žmogiškieji ir finansiniai resursai, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas ir t.t.)? ir Kodėl taip vyksta?, galima priimti argumentuotus sprendimus įmonės veiklai gerinti, pridėtinės vertės kūrimui.

  Rezultatas: kiekvienas procesas turi savo vartotoją (gerėja produkto, paslaugos kokybė); produkto, paslaugos vertė kuriama ne proceso pabaigoje, o proceso eigoje (horizontali rodiklių schema); paskiriamas proceso šeimininkas, kuris atsako už visą procesą, o ne už jo dalį; procesų valdymas padeda geriau kontroliuoti resursus ir laiką atitinkamų tikslų įgyvendinimui.

 2. Subalansuotų rodiklių sistema (angl. -Balanced scorecard) – aukščiausio lygio vadovams padeda pamatyti, kaip įmonė progresuoja ir kaip siekiama strateginių tikslų; vidutinio lygio vadovams, skaičių pagrindu, padeda sukoncentruoti savo veiksmus ir aiškiau suvokti verslo procesus bei jų būklę esamame laike.

  Rezultatas: visos įmonės valdymo instrumentas, padedantis visiems vienodai suprasti įmonės strategiją; priemonė subalansuoti ne tik finansinius, bet ir gamybinius rodiklius; sistema padeda padidinti atsakomybės laipsnį; priemonė, apjungianti efektyvesniam darbui žmogiškuosius ir kitus įmonėje esančius resursus, kasdieniniuose veiklos procesuose.

  Ši sistema padeda įvertinti įmonės finansinę perspektyvą, perspektyvą suinteresuotiems asmenims (tiekėjams ir pirkėjams), verslo procesų perspektyvą bei įmonės potencialo perspektyvą.

 3. Finansų valdymas (80 – 90% informacijos gaunama iš finansinių ataskaitų) – informatyvi, vykdomų įmonėje verslo procesų apskaita – pagrindas teisingai suvokti vykdomų procesų padėtį ir priimti teisingus bei savalaikius sprendimus strateginių tikslų įgyvendinimui.

 4. Įmonės paruošimas įsidiegti ISО 9001:2008; 14001:2004; SA8000; BS OHSAS 18001 standartus.

UAB „Finansų labirintas“ įkurta 2003 metais. Bendrovė konsultuoja įmones ir organizacijas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje.

Mūsų komanda tai darbuotojai, turintys didelę praktinę 25 – 30 metų darbo patirtį gamybinėse bei paslaugų teikimo, užsienio ir vietinio kapitalo, įmonėse, kuriose dirbo nuo 50 iki 6.000 darbuotojų, generalinio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, holdingo finansų vadovo pareigose.

Todėl mūsų komanda pagrindinį dėmesį skiria į praktinį visų priemonių įgyvendinimą.

Direktorius

Artūras Sklėris

Comments are closed.