Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos

BS OHSAS – tai darbuotojų saugos ir sveikatos standartų serija. Šį – BS OHSAS 18001:2007 – vadybos sistemos standartą taiko įmonės, siekiančios pašalinti ar sumažinti su įmonės veikla susijusią profesinės sveikatos ir saugos (PSS) riziką, su kuria susiduria jos darbuotojai.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Vadybos sistemas diegia konsultantas Romualdas Plytnikas.

BS OHSAS 18001 standartų diegimas

Nauda

  • Nuosekliai įgyvendinama profesinės sveikatos ir saugos politika.
  • Suinteresuotosioms šalims parodoma realiai šioje srityje pasiekta pažanga.

Ypatumai

  • Ši vadybos sistema savo sandara panaši į ISO 9000 ir ypač – į ISO 14000 vadybos sistemas.
  • OHSAS 18000 standartuose pateiktas vadybos sistemos modelis toks pat, kaip ir ISO 14000: PSS politika → Planavimas → Įgyvendinimas ir vykdymas → Tikrinimas ir koregavimo veiksmai → Vadovybinė analizė.
  • Jei aplinkos apsaugos vadybos sistemoje reikia nustatyti daromą neigiamą poveikį aplinkai ir jį valdyti, tai PSS vadyboje turi nuolat veikti organizacinis mechanizmas, kurio dėka nustatomos esamos ir galimos sveikatai bei gyvybei pavojingos situacijos ir veiksnių šaltiniai, įvertinama šių situacijų ir veiksnių rizika (t.y., jų atsiradimo tikimybė ir galimos pasekmės) ir nustatomos bei įgyvendinamos atitinkamos rizikos valdymo priemonės.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą.

Taip pat galite daugiau sužinoti apie kitus mūsų diegiamas vadybos sistemas:

Comments are closed.