Verslo procesų valdymas

Siekdami padėti savo klientams efektyviau organizuoti veiklą bei susikurti konkurencinį pranašumą, siūlome verslo procesų valdymo paslaugas.

Mūsų padedamos, įmonės įgyvendina šiuos tikslus:

  • Identifikuoja turimus verslo procesus ir nustato jų tarpusavio ryšius, matavimus. Kontroliuoti ir gerinti įmanoma tik tai, kas yra apibrėžta.
  • Nustato turimų verslo procesų šeimininkus. Viename procese (pvz., klientų aptarnavime) dalyvauja įvairių funkcijų darbuotojai, todėl įgaliojimų suteikimas procesų šeimininkams leidžia sutelkti išteklius, reikalingus užtikrinti proceso efektyvumą.
  • Optimizuoja procesus. Tokiu būdu atsisakoma veiklų, kurios nekuria vertės (atitinkamai sumažinami veiklos kaštai), orientuojamasi į srautą: kaip per kuo trumpesnį laiką pasiekti kuo daugiau tikslo vienetų.
  • Disponuoja skaidriais veiklos rodikliais. Nustačius ir įdiegus efektyvumo rodiklius, galima kontroliuoti, kaip gerai yra vykdomas vienas ar kitas procesas. Rodikliai (matavimai) nulemia darbuotojų, vadovų elgesį, todėl jų teisingas nustatymas yra būtina efektyvumo sąlyga.
  • Kontroliuoja ir plečia veiklą. Procesų skaidrumas yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis veiklos tobulinimo ciklas.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Verslo procesų valdymo konsultacijas teikia konsultantas Artūras Sklėris.

Comments are closed.