Vadybos sistemos

Vertė akcininkams, darbuotojams ir klientams.

UAB “Finansų labirintas” diegia įmonėse vadybos sistemas pagal šių standartų reikalavimus:

Vertė akcininkams

 • Padidina įmonės konkurencinį pranašumą.
 • Įmonės produktai ir paslaugos tampa kokybiškesni, sumažėja pasitikėjimo atstatymo bei produktų pakeitimo kaštai.
 • Sumažina veiklos kaštus, nes procesai vykdomi efektyviau.
 • Palengvina eksporto marketingą, nes kokybės sistema pripažįstama tarptautiniu mastu. Ieškant naujų pirkėjų užsienyje, sertifikatas neretai tampa vieninteliu įrodymu, kad paslaugos ar prekės yra kokybiškos ir kad tiekėjas pajėgs įvykdyti savo įsipareigojimus.
 • Padidina klientų pasitikėjimą, o tai įgalina padidinti rinkos dalį.
 • Padidina klientų lojalumą, nes sistemingai atsižvelgiama į klientų poreikius.

Vertė klientams

 • Pažadai klientams ne tik dalijami, bet ir įvykdomi.
 • Klientai turi garantiją, kad įmonė sugeba valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių kokybę bei garantuoja, kad deklaruojama produktų kokybė atitinka realią.
 • Klientai labiau pasitiki tiekėjo teikiamu produktu ir paslauga.

Vertė darbuotojams

 • Geriau suprantamos pareigos ir atsakomybė, nes jos yra vienareikšmiškai apibrėžtos.
 • Gera vadovavimo sistema sumažina nesusipratimų ir stresą, nes darbuotojai žino, ko iš jų tikimasi ir reikalaujama.
 • Jaučiama asmeninė vertė efektyviai patenkinant klientų poreikius.
 • Nauji darbuotojai greičiau adaptuojasi.
 • Padidėja motyvacija ir lojalumas darbdaviui.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.